Χρήσιμες πληροφορίες & τηλέφωνα

Χιλιομετρικές αποστάσεις

Καλαμάτα 45Km

Αεροδρόμιο Καλαμάτας 55Km

Καρδαμύλη 7Km

Κέντρο Υγείας Αγ. Νικολάου 3Km

Χρήσιμα τηλέφωνα

Αστυνομικό τμήμα Καρδαμύλης                 27210.73209

Τουριστική Αστυνομία                                27210.95555

Νοσοκομείο                                               27210.46000

Φαρμακεία                                    27210.73512 - 77409

Κέντρο Υγείας Αγ. Νικολάου                      27210.77210

Ολυμπιακή Αεροπορία                              27210.22376

Αεροδρόμιο                                               27210.69442